จำนวนข่าวทั้งหมด 335
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในการทำบุญอาคารศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในการทำบุญอาคารศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
  :: ข่าวที่ 1464   :: วันที่ 1 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 107 )
แจ้งผู้รับผิดชอบจัดหานักกีฬา สีเขียว
  :: ข่าวที่ 1463   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 149 )
แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้ออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 2)
  :: ข่าวที่ 1462   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 296 )
กำหนดการ แนวทาง พร้อมรายชื่อผู้ออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 1460   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 262 )
ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดการรายงานสถิติคดีประจำเดือนและประจำปี
  :: ข่าวที่ 1459   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 182 )
กำหนดการจัดงาน "๑๓๒ ปี ศาลยุติธรรม" ประจำปี ๒๕๕๗ ของศาลในภาค ๖
  :: ข่าวที่ 1458   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 264 )
ตารางผู้รับผิดชอบแบบรายงานผลการปฏิบัติราบการของศาลจังหวัด ศาลแขง และศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2557
  :: ข่าวที่ 1457   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 201 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
  :: ข่าวที่ 1456   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 112 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างคำแนะนำการบังคับคดีนายประกัน
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างคำแนะนำการบังคับคดีนายประกัน
  :: ข่าวที่ 1455   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างบ้านพัก
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างบ้านพัก
  :: ข่าวที่ 1454   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 98 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 1453   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1452   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 103 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1451   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
  :: ข่าวที่ 1450   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับและการจ่ายเงิน
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับและการจ่ายเงิน
  :: ข่าวที่ 1449   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบ
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 1448   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานเปิดงานกีฬาประเพณีกระบวนการยุติธรรม ศาลเหนือ – ศาลใต้
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานเปิดงานกีฬาประเพณีกระบวนการยุติธรรม ศาลเหนือ – ศาลใต้
  :: ข่าวที่ 1447   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ด่วนที่สุด ว 38 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม"
  :: ข่าวที่ 1446   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 215 )
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
  :: ข่าวที่ 1445   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 123 )
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
  :: ข่าวที่ 1444   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |