สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รอบคัดเลือก

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รอบคัดเลือก


เอกสารแนบ