สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๑๑๕

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๑๑๕


เอกสารแนบ