ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ