ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๗ หน่วย และบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ