ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖ พบเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖ พบเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์


เอกสารแนบ