ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ๑ วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ๑ วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม


เอกสารแนบ