ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 7 หน่วย และบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดนครสวรรค์
เอกสารแนบ