ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

คณะผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ให้การต้อนรับ นางสาววิไล จิวังกูร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖

คณะผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ให้การต้อนรับ นางสาววิไล จิวังกูร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖


เอกสารแนบ